Splošni pogoji nagradne igre »isla®«

 1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre je Farmedica d.o.o. Ljubljana, Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana, v nadaljevanju organizator. Nagradna igra se opravi z namenom promocije blagovne znamke isla®.

Nagradna igra poteka preko izpolnjenih podatkov na promocijskem letaku in preko Facebook strani Farmedica. Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije, pod v nadaljevanju navedenimi pogoji.

 1. Vsebina in potek nagradne igre:

V nagradni igri isla® udeleženci sodelujejo tako, da izpolnijo zahtevane podatke na promocijskem letaku (ime in priimek, telefon in e-mail) ter izpolnjen in podpisan letak oddajo osebju družbe Collegium Mondial Travel, potovalna agencija, d.o.o., ali pošljejo na naslov Farmedica d.o.o. Ljubljana, Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana,

Nagradna igra poteka od 1. 7. 2020 do 15. 1. 2021. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. Splošni pogoji nagradne igre so objavljeni na spletni strani www.farmedica.si.

Nagradna žrebanja za dve majici Počen? se izvede takoj na lokaciji ob izpolnitvi letaka. Nagradna žrebanja za majice izvaja družba Collegium Mondial Travel, potovalna agencija, d.o.o.. Vsi, ki so izpolnili promocijski letak ali ki so sodelovali preko Facebook strani Farmedica in pravilno odgovorili na zastavljeno vprašanje, sodelujejo tudi v žrebanju za 1. nagrado – brezžični mikrofon. Prvo žrebanje treh brezžičnih mikrofonov poteka 15. 10. 2020, drugo žrebanje za preostale tri brezžične mikrofone pa 15. 1. 2021. Žrebanje za zvočnike se izvaja v prostorih podjetja Farmedica d.o.o. Ljubljana, Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana.

Žrebanje nagrajencev se izvede v prisotnosti treh članov komisije.

Komisija:

- Robert Terčelj Schweizer
- Barbara Krajnc
- Urška Šavli

 1. Nagrade

Nagradni sklad:

 1. nagrada: 6 x brezžični mikrofon

  Nagrajenci 1. žrebanja so:

 • Din Bašič
 • Lovro Kranjc
 • Erika Dizdarević

 1. nagrada: 250 x majica Počen?

 1. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri:

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri lahko sodelujejo osebe starejše od 15 let, s stalnim prebivališčem v Sloveniji. V nagradni igri isla® lahko udeleženec sodeluje tako, da na promocijskem letaku izpolni zahtevane podatke letaku (obvezno ime in priimek, ter opcijsko telefon in e-mail) ter izpolnjen in podpisan letak oddajo osebju družbe Collegium Mondial Travel, potovalna agencija, d.o.o., ali pošljejo na naslov Farmedica d.o.o. Ljubljana, Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana. Za 1. nagrado je možno sodelovati tudi preko Facebook strani Farmedica, kjer morajo uporabniki pravilno odgovoriti na zastavljeno vprašanje.

 1. Ostala pravila nagradne igre

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali

 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali

 • se tudi po obvestilu nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrade ni mogoče menjati za gotovino, niti je prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in pogodbeni sodelavci družb Farmedica d.o.o. Ljubljana in Collegium Mondial Travel, potovalna agencija, d.o.o., ali njihovi ožji družinski člani.

 1. Podelitev nagrad in obveščanje nagrajencev:

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.farmedica.si in Facebook strani Farmedica, najkasneje v desetih delovnih dneh od datuma žrebanja.

V obvestilu organizator nagrajence pozove, da pošljejo naslov za pošiljanje nagrade preko pošte. V roku enega meseca od prejema obvestila organizatorja morajo nagrajenci posredovati podatke. Po poteku tega roka nagrajenci niso več upravičeni zahtevati izročitve nagrade od organizatorja.

 1. Uporaba podatkov

Sodelujoči v nagradni igri preko promocijskega letaka so s podpisom za sodelovanje v nagradni igri oddali soglasje o tem, da FARMEDICA d.o.o. Ljubljana, Leskoškova 12, Ljubljana, zbira, uporablja in obdeluje njihove osebne podatke, ki so jih vnesli v ta obrazec, in sicer za namen obveščanja o poteku nagradne igre in kjer je podan e-naslov za namen neposrednega trženja, to je pošiljanja brezplačnih mesečnih A.Vogel e-novic o zdravem in naravnem načinu življenja na njihov e-naslov, ki so ga vpisali na promocijski letak. Sodelujoči lahko kadarkoli prekličejo soglasje za uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja z odjavo s seznama prejemnikov e-novic. Prav tako so seznanjeni s tem, da lahko kadarkoli pisno na e-naslov upravljalca: farmedica@farmedica.si zahtevajo, da družba FARMEDICA d.o.o. Ljubljana, Leskoškova 12, Ljubljana preneha uporabljati in obdelovati njihove osebne podatke in da preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

 1. Varstvo podatkov

Nagrajenec se strinja s tem, da se njegov ime in priimek objavi na spletni strani www.farmedica.si in Facebook strani Farmedica. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Upravljalec osebne podatke nagrajenca z 1. nagrado zaradi vodenja zakonsko predpisanih računovodskih evidenc hrani še 10 let po prevzemu nagrade. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri in posredovanje e-novic A.Vogel.. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov oziroma ugovarja obdelavi osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Podrobnejše informacije o namenih ter podlagah za obdelovanje osebnih podatkov s strani upravljavca Farmedica d.o.o. in s tem povezanimi pravicami posameznikov so dosegljive na spletni strani www.farmedica.si.

 1. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.farmedica.si.

Organizator Farmedica d.o.o.,
v Ljubljani, dne 1. 7. 2020