Pomen smernic EFSA

EFSA je evropska agencija za hrano, ki od leta 2011 redno izdaja nove smernice v zvezi s zdravstvenimi in prehranskimi trditvami, ki so lahko navedene na živilih in prehranskih dopolnilih.
Na tržišču je bilo namreč veliko živil in prehranskih dopolnil, ki so imele na embalaži navedene različne zdravstvene trditve z namenom oglaševanja in boljšega trženja izdelka.

Po podatkih naj bi bilo nekje 30 % navedb na embalaži zavajajočih. Da bi zagotovili visoko raven varstva interesov potrošnikov in preprečili zavajanje, je EU na tem področju sprejela enotno zakonodajo. To je potrebno upoštevati pri komercialnem obveščanju in sicer označevanju, predstavljanju ali oglaševanju živil, namenjenih končnemu potrošniku.

Prehranska trditev pomeni vsako trditev, ki navaja, domneva ali namiguje, da ima živilo posebno ugodne prehranske lastnosti zaradi kalorične vrednosti in/ali hranil ali drugih snovi.

Zdravstvena trditev pa pomeni vsako trditev, ki navaja, domneva ali namiguje, da obstaja povezava med kategorijo živil, živilom ali eno d njegovih sestavin na eni strani in zdravjem na drugi strani (npr. pomaga pri prebavi).

EFSA tako že od oktobra 2009 objavlja serije znanstvenih mnenj za živila (vključno s prehranskimi dopolnili), ki se nanašajo na splošne fiziološke učinke hranil in sestavin živil. Seznam najdete tukaj

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:136:0001:0040:SL:PDF).

Zavedati se je namreč treba, da živila in prehranska dopolnila niso zdravila, zato nimajo dokazanih učinkov na zdravje. Ustrezati morajo le pogoju, da niso škodljiva za zdravje. Prehranska dopolnila so živila, katerih namen je dopolnjevati običajno prehrano. Od zdravil se razlikujejo ravno po tem, da jim ne pripisujemo zdravilnih učinkov, ampak samo hranilni oziroma fiziološki učinek. To pomeni, da seveda lahko koristijo zdravju, obogatijo prehrano, nam dajo snovi, ki bi nam jih morda sicer primanjkovalo, nikakor pa ne zdravijo bolezni. Za ta namen imamo zdravila.

Farmedica je podjetje, ki se zaveda, kako pomembno je, da so izdelki, ki jih trži, kvalitetni, varni in seveda tudi koristni. Zato spremljamo zakonodajo na tem področju in se izrecno držimo navajanja zdravstvenih trditev.

Pripravila Urška Živko, mag. farm.

Vir: