Politika zasebnosti družbe Farmedica d.o.o

 1. Splošno

Farmedica d.o.o. spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi h najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

Farmedica d.o.o. se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bo prodajala ali kakorkoli drugače posredovala tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

 1. Upravljalec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Farmedica d.o.o., naslov: Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana, matična številka 5808588, e-naslov: nasveti@farmedica.si, telefonska številka: 01 524 02 16, ki jo zastopa Robert Terčelj Schweizer.

 1. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, kjer potrebujemo vaše soglasje, vas bomo predhodno kontaktirali in vas zaprosili za takšno soglasje.

Vaše osebne podatke obdelujemo za naslednje namene:

Vselej se lahko prostovoljno odločite, kdaj in na kakšen način želite stopiti v kontakt z družbo Farmedica, d.o.o. (osebno, preko telefona, elektronske pošte, digitalnih socialnih omrežij ali preko spletnih obrazcev).

V sklopu teh namenov se zbira in obdeluje predvsem naslednje podatke:  ime in priimek ali naziv, naslov, e-naslov, telefonska številka. V sklopu posameznih namenov se lahko zbirajo in obdelujejo tudi dodatni podatki, kar je navedeno v nadaljevanju pri vsakem posameznem namenu.

V Farmedica d.o.o. ne izvajamo profiliranja posameznikov ali izključno avtomatiziranega sprejemanja odločitev, ki bi imela pravne učinke v zvezi z vami ali bi na vas drugače znatno vplivala.

Informiranje o ponudbi storitev ter izdelkov (Prijava na elektronske zdravstvene nasvete):

Na naši spletni strani se lahko naročite na prejemanje obvestil in informacij o naših storitvah in dejavnostih (neposredno trženje). V ta namen vas lahko Farmedica d.o.o. obvešča o novostih iz svoje ponudbe storitev, o morebitnih akcijah ali o nagradnih igrah, ki so neposredno vezane na Farmedica d.o.o. ter njene izdelke ali storitve. O novostih vas bomo predvidoma obveščali enkrat mesečno.

Informiranje o ponudbi storitev ter izdelkov lahko izvajamo preko naslednjih komunikacijskih kanalov: elektronske pošte, Facebooka in drugih družabnih omrežij.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje oglasnih sporočil kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v točki »Vaše pravice«.

Sodelovanje v promocijskih in nagradnih igrah:

Farmedica d.o.o. na svojih spletnih straneh, na svoji Facebook strani ali z zbiranjem kontaktov v okviru nagradnih iger preko svojih pogodbenih partnerjev (lekarne, trgovine, organizatorji dogodkov in podobno) izvaja promocijske aktivnosti in nagradne igre, v okviru katerih predstavlja prodajne izdelke in vključuje udeležence v informiranje o ponudbi izdelkov in storitev (Prijava na elektronske zdravstvene nasvete). Soglasje za sprejemanje e-sporočil se poda ob vključitvi v promocijsko aktivnost ali nagradno igro.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje e-sporočil kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v točki »Vaše pravice« oziroma v sklopu Pravil posamezne promocijske ali nagradne igre.

Vodenje evidenc nagrajencev promocijskih in nagradnih iger

Podelitev nagrade ali prevzem nagrade nad določeno vrednostjo je podlaga tudi zakonskim obveznostim Farmedice d.o.o. glede vodenja  računovodskih in davčnih evidenc in s tem podatkov, kot so davčna številka, vrednost nagrade, obračunane dajatve ter drugo. Ti podatki se obdelujejo na podlagi zakonskih obveznosti Farmedice d.o.o.

Zbiranje povpraševanj in posredovanja ponudb

Na naši spletni strani lahko izpolnite spletni obrazec, s katerim oddate vaše povpraševanje za izvedbo storitev. Primerljivo lahko posredujete povpraševanje po elektronski pošti. V ta namen Farmedica d.o.o. od vas zbira dodatne podatke o vsebini vašega povpraševanja, ki jih posredujete na prostovoljen način.

Vsi podatki, ki so zbrani preko te spletne strani ali so kako drugače sporočeni na Farmedica d.o.o., se zbirajo z namenom opravljanja osnovne dejavnosti Farmedica tj. prodaja farmacevtskih izdelkov in sicer za odgovor na vaše povpraševanje, za pripravo ponudbe, za pripravo in sklenitev pogodbe ter za izvajanje pogodbe. Ker je obdelava teh informacij nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov lahko vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v pogodbeno razmerje. Če nam teh podatkov ne želite posredovati, vam ne moremo poslati ponudbe ali z vami skleniti pogodbe.

Zbiranje vprašanj in posredovanje priporočil farmacevta

Na naši spletni strani lahko izpolnite spletni obrazec, s katerim oddate vaša vprašanja za našega farmacevta. Primerljivo lahko posredujete vprašanja tudi po elektronski pošti (nasveti@farmedica.si) ali po telefonu (01 524 02 16). V sklopu tega namena Farmedica d.o.o. od vas po potrebi zbira in obdeluje dodatne podatke o podrobnejši vsebini vaših vprašanj, vključno z podatki v povezavi z vašim zdravjem, ki jih posredujete na prostovoljni osnovi z izrecno privolitvijo.  Izrecno soglasje za obdelovanje teh podatkov in za te namene se poda ob posredovanju vprašanja. V primeru vaše odločitve za uporabo elektronske pošte ali neposrednega pogovora po telefonu za posredovanje vprašanja, s svojo samoiniciativno in prostovoljno uporabo tega komunikacijskega kanala za komunikacijo z nami podate izrecno soglasje za  zbiranje in obdelovanje vaših podatkov, vključno z podatki v povezavi z zdravjem. Farmedica d.o.o. teh podatkov ne povezuje z drugimi podatki ter jih izbriše ali anonimizira najkasneje v 30 dneh po pridobitvi.

Vsi podatki, ki so v sklopu vprašanj farmacevtu zbrana se obdelujejo na podlagi vašega soglasja. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z o v točki »Vaše pravice«.

Zagotavljanje dodatnih informacij strokovni javnosti na spletni strani

Na naši spletni strani www.farmedica.si se lahko strokovna javnost registrira za uporabo posebne podstrani za strokovno javnost, ki jo zaradi zakonskih določil lahko dostopajo le osebe, pooblaščene za predpisovanje in izdajanje zdravil.   Uporabniško ime in geslo se zagotovi na podlagi vaše zahteve ter zagotovitvijo osnovnih podatkov, preko katerih je mogoča komunikacija z vami, kot so ime, priimek, elektronska pošta, telefon ter naslov zdravstvene enote oziroma lekarne.   

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje obdelovanje kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v točki »Vaše pravice«.

Izvajanje predstavitev ter izobraževanj za strokovno javnost

Farmedica d.o.o. izvaja neposredne predstavitve in izobraževanja za strokovno javnost. V sklopu tega namena Farmedica d.o.o. obdeluje podatke o udeležencih predstavitev in izobraževanj, kot so po potrebni za informiranje o teh dogodkih in organizacijo ter izvedbo predstavitev in izobraževanj (ime in priimek, telefon, elektronski naslov, naslov zdravstvene enote oziroma lekarne, ter po potrebi drugi podatki, če so potrebni za organizacijo ali izvedbo predstavitve ali izobraževanja).

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje obdelovanje kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v točki »Vaše pravice«.

Vodenje evidence neželenih učinkov zdravil (farmakovigilančni del)

V skladu s 6. členom Pravilnika o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicine (Uradni list RS, št. 57/14 in 27/17) in 17. odstavkom izvedbene uredbe komisije (EU) št. 520/2012 z dne 19. junija 2012, se osebni podatki (pacienta oz. poročevalca), zbrani v poročilu o neželenem učinku zdravila obravnavajo kot zaupni in se lahko uporabljajo le za izvajanje ukrepov, potrebnih za zagotavljanje varnosti in učinkovitosti zdravil. Poročilo o domnevnem neželenem učinku zdravila se obravnava kot zaupen dokument in se hrani v podjetju Farmedica v elektronski obliki ter v fizični obliki v posebni omari, do katerih ima dostop le odgovorna oseba za farmakovigilanco.

Uspešnost, učinkovitost in varnost delovanja informacijskih sistemov, spletne strani, spletnega trženja ter sistema posredovanja e-novic

Ob vsakem obisku spletne strani Farmedica d.o.o.  se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, obiskana podstran, čas in trajanje obiska  in podobno). V sklopu teh namenov naše spletne strani uporabljajo piškotke, katerih narava je podrobneje predstavljena v Politiki uporabe piškotkov na spletni strani. Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani za zagotavljanje varnosti informacijskih sistemov.  

Za spremljanje uporabe spletnih strani www.farmedica.siwww.avogel.si in podporo trženjskih aktivnosti uporabljamo orodji Google Analytics ter Google Advertising. Spletno analitiko in merjenje uspešnosti promocijskih kampanj uporabljamo za lastne namene in je ključna za planiranje izboljšav spletne strani ter uspešno informiranje o ponudbi izdelkov Farmedica. V tem sklopu povezujemo podatke obeh Google storitev in spremljamo učinkovitost in uspešnost prodajnih aktivnosti ter interes na spletni strani, pri čemer obdelujemo podatke anonimizirano, ne oblikujemo profilov posameznikov ter ne izvajamo segmentiranega naslavljanja posameznikov. Podatke obdelujemo v okviru storitev Google (ZDA) ter z pogodbenim obdelovalcem za podporo trženja.

Ob posredovanju e-novic zbiramo tudi podatke za zagotavljanje boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, štetja števila uporabnikov ter zagotavljanja nemotenega posredovanja e-novic.  Pri tem zbiramo  podatke v povezavi z branjem sporočil, ki vam jih pošiljamo, predvsem čas, potreben za odprtje sporočila, katere vsebine sporočil so zanimive za vas in podobno.

Farmedica d.o.o. tako zbrane podatke obdeluje na podlagi zakonitega interesa upravljavca, pri čemer jih ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

 1. Socialna omrežja, spletne storitve  in pripadajoči vtičniki

Farmedica d.o.o. na spletnih straneh www.farmedica.si, www.avogel.si uporablja vtičnike Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Google maps in Google +1, ki vam omogočajo uporabo funkcij teh socialnih omrežij oziroma ponudnikov vsebin (primeroma kot všečkanje; objavljanje sporočil;  povezovanje, deljenje in javno objavljanje vsebin; ogled video zapisov; pregledovanje zemljevidov ter določanje lokacije družbe Farmedica d.o.o. ali lokacije posameznih poslovnih partnerjev Farmedica d.o.o. ter podobno).      

V primeru uporabe teh vtičnikov se vzpostavi neposredna povezava s strežniki teh socialnih omrežij oziroma ponudnikov storitev in del podatkov o uporabi teh storitev preko strani, ki jih upravlja Farmedica d.o.o., se deli z ponudniki teh storitev in se v odvisnosti od vaših nastavitev, lahko obdeluje za njihove nadaljnje namene, vključno za namene oglaševanja in neposrednega trženja.  V odvisnosti od vaših nastavitev pri uporabi teh posameznih socialnih omrežij, se v posamezno socialno omrežje posreduje tudi del vaših osebnih podatkov (na primer elektronski naslov, vaša identiteta v okviru posameznega socialnega omrežja, IP naslov, vaša lokacija, seznam prijateljev in podobno).

Podrobnejše informacije o namenih in obsegu obdelovanja osebnih podatkov s strani ponudnikov teh strani, lahko pridobite neposredno pri ponudnikih teh storitev, upravljavcih teh socialnih omrežij oziroma neposredno v okviru teh socialnih omrežij.     

Družba Farmedica d.o.o., ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito vaših osebnih podatkov v okviru navedenih socialnih omrežij, spletnih storitev  ter vseh njim pripadajočih spletnih mestih.

 1. Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedene pravne podlage, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

V okviru njihovih pristojnosti in nalog se vaši osebni podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

 • uslužbencem družbe Farmedica d.o.o.,
 • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru upravljanja in vzdrževanja programske in strojne opreme,
 • administratorju oziroma skrbniku spletne strani, Facebook-a ali drugih socialnih omrežij,
 • lekarnam ali specializiranim trgovinam, kadar izvajajo nagradne igre ali promocijske aktivnosti,
 • državnim organom nadzora nad našim poslovanjem glede na njihove področne zakonske pristojnosti. 

Farmedica d.o.o. posebno pozornost namenja izbiri in nadzoru pogodbenih partnerjev, ki delujejo kot obdelovalci osebnih podatkov v primerih, ko je za izvedbo njihove storitve potreben dostop do osebnih podatkov.  Pogodbeni obdelovalci so zavezani slediti naša navodila, njihova primernost za izvajanje obdelav pa je predmet naših periodičnih pregledov. Pogodbeni obdelovalci vaših osebnih podatkov ne smejo obdelovati za druge namene, po izpolnitvi namena obdelave ali ob zaključku pogodbenega razmerja  pa so podatki izbrisani.   

Družba Farmedica d.o.o. se zavezuje, da vaših osebnih podatkov, ki jih zbere za svoje namene, ne bo posredovala ali prenesla v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

 1. Obdobje hrambe

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa in v obsegu, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni oz. do poteka zakonsko predpisanega roka hrambe.   Obdobje hrambe osebnih podatkov se razlikuje na podlagi meril posamezne kategorije osebnih podatkov ter namenov obdelave.

Vaši kontaktni podatki za namen Informiranja o ponudbi storitev ter izdelkov (Prijava na elektronske zdravstvene nasvete) se hranijo in obdelujejo do preklica. Podatki o vašem soglasju se hranijo do zaključka koledarskega leta po izpolnjenih 5 letih po preklicu privolitve.

Osebni podatki se zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo po poteku koledarskega leta, ko je bil dosežen namen, zaradi katerega so se podatki zbrali ali je potekel zakonsko določen rok hrambe.

 1. Način varstva vaših podatkov

Farmedica d.o.o. se zavezuje varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete. Farmedica d.o.o. bo storila vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.

Osebne podatke hranimo tudi v fizični obliki, kadar jih v tej obliki zberemo v sklopu izvajanja promocijskih aktivnosti in nagradnih iger oziroma kadar vodimo formalne evidence o učinkih zdravil.   Poročilo o domnevnem neželenem učinku zdravila se obravnava kot zaupen dokument in se hrani v podjetju Farmedica v šifrirani elektronski obliki ter v fizični obliki v posebni omari, do katerih ima dostop le odgovorna oseba za farmakovigilanco.

 1. Vaše pravice

Farmedica d.o.o.  zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Če ste mlajši od 15 let, ne morete podati veljavne privolitve za obdelavo vaših osebnih podatkov. V tem primeru mora z obdelavo vaših osebnih podatkov soglašati eden od staršev oziroma skrbnik.

Odjava od prejemanja novic (neposredno trženje):

Če obvestil o novicah po elektronski pošti ne želite več prejemati, se lahko odjavite z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratni elektronski novici, ali nam pošljete elektronsko sporočilo z vsebino "ODJAVA" na elektronski naslov: nasveti@Farmedica.si.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu Farmedica d.o.o.:

 • potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
 • omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje),
 • poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, idr.),
 • omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
 • omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
 • omogoči pravico do omejitve obdelave,
 • omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov,
 • omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
 • omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica.

Prav tako bo Farmedica d.o.o. posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podala tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

Farmedica d.o.o. se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovorila brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

Posameznik ima pravico do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu, Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.

 1. Stik

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila odgovorna oseba pri Farmedica d.o.o.:

Telefonska številka: 01 524 02 16
Elektronski naslov: nasveti@farmedica.si.

 1. Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko zasebnosti družbe Farmedica d.o.o. po potrebi občasno prilagodimo spremembam v našem obdelovanju osebnih podatkov in s tem povezanimi dejanskimi razmerami obdelovanja in zakonodaji ter uveljavljeni praksi s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

V Ljubljani, dne 12.10.2023

Za Vašo boljšo izkušnjo in kakovostne vsebine naša spletna stran uporablja t.i. piškotke (več o tem). Prosimo, strinjajte se z namestitvijo piškotkov v vaš brskalnik.    

Strinjam se